авырлык белән


авырлык белән
с (больши́м) трудо́м (уси́лием); че́рез си́лу (передвигаться во время болезни, уговорить кого)

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "авырлык белән" в других словарях:

 • тотлыгу — 1. Сөйләгәндә кайбер авазларны бик авырлык белән әйтү; авазларны яки сүзләрне әйтә алмыйча төртелеп торк. Сөйләгәндә сүзләрне бик авырлык белән табу, тукталышлар ясау 2. диал. Тотылу (4) ай тотлыгу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • көч — (КӨЧЛЕ) (КӨЧЛЕЛЕК) (КӨЧСЕЗ) (КӨЧСЕЗЛЕК) (КӨЧСЕЗЛӘНҮ) (КӨЧСЕЗӘЮ) – 1. Терек затларны нин. б. физик эш яки хәрәкәт башкарырга сәләте; физик энергиясе. Кемнең яки нәр. б. яшәү сәләте. Нин. б. эш башкара торган физик энергия; хезмәт 2. Нин. б.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чак-чак — рәв. 1. Көч хәл белән, көчкә, авырлык белән, кыенлык белән 2. Бераз, беркадәр, азрак; җиңелчә буран чак кына басылды 3. Нин. б. эш хәрәкәтнең аз гына башкарылмый калуын, башкарыла язуын белдерә чак егылмый калды чүт чүт Думага китми калды. III.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чәк — рәв. 1. Көч хәл белән, көчкә, авырлык белән, кыенлык белән 2. Бераз, беркадәр, азрак; җиңелчә буран чак кына басылды 3. Нин. б. эш хәрәкәтнең аз гына башкарылмый калуын, башкарыла язуын белдерә чак егылмый калды чүт чүт Думага китми калды. III.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чәк-чәк — рәв. 1. Көч хәл белән, көчкә, авырлык белән, кыенлык белән 2. Бераз, беркадәр, азрак; җиңелчә буран чак кына басылды 3. Нин. б. эш хәрәкәтнең аз гына башкарылмый калуын, башкарыла язуын белдерә чак егылмый калды чүт чүт Думага китми калды. III.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чүт — рәв. 1. Көч хәл белән, көчкә, авырлык белән, кыенлык белән 2. Бераз, беркадәр, азрак; җиңелчә буран чак кына басылды 3. Нин. б. эш хәрәкәтнең аз гына башкарылмый калуын, башкарыла язуын белдерә чак егылмый калды чүт чүт Думага китми калды. III.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чүт-чүт — рәв. 1. Көч хәл белән, көчкә, авырлык белән, кыенлык белән 2. Бераз, беркадәр, азрак; җиңелчә буран чак кына басылды 3. Нин. б. эш хәрәкәтнең аз гына башкарылмый калуын, башкарыла язуын белдерә чак егылмый калды чүт чүт Думага китми калды. III.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • авыштыру — 1. Нәр. б. бер якка янтайту, кыйшайту 2. Уздыру (вакыт тур.) иртәне авыштыргач. Бик авырлык белән җиткерү, очны очка ялгау көнне көнгә мең бәлә белән а. 3. күч. Аудару (3) 4. күч. Көнкүрештә, бигрәк тә сәүдәдә эшне оста йөртү 5. Бер савыттан… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • иҗекләү — 1. Иҗекләргә бүлү. рәв. ИҖЕКЛӘП – Авырлык белән сүзләрнең иҗекләрен, хәрефләрен берәм берәм оештырып 2. иск. Иҗек (2) белән уку 3. күч. ИҖЕКЛӘП – Аңлатып, төбенә төшендереп, җентекләп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кыты-мыты — 1. Вак төяк ашамлык 2. диал. Тормышның очын очка авырлык белән ялгап алып бару тур. КЫТЫ МЫТЫ ИТҮ – Сәүдә итү, спекуляция белән шөгыльләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сөйрәлү — 1. (Сөйрәү). Өстерәлү 2. күч. Бик әкрен, авырлык белән генә хәрәкәт итү. Ирексезләгәнгә көчләгәнгә генә һәм карыша карыша, артка тартыла тартыла гына бару 3. күч. Эштә, хәрәкәттә, үсештә: бүтәннәрдән артка калып бару, артта булу 4. күч. Әдәп… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге